• آدرس دفتر شرکت:
  خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوار عبادی ، بلوار فایده
 • شماره همراه 1:
  09155610526(حسین پور)
 • شماره همراه 2:
  09159633373(حسین پور)
 • شماره تماس دفتر:
  056-32238064
 • فکس:
  056-32238063